Tổng số câu hỏi: 13 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 780 giây
Bài 01
Để tính được chỉ số BMI ta cần biết thông tin nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)


Nơi hoàn tất quá trình tiêu hóa thức ăn thuộc cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa?


Công thức tính chỉ số BMI nào sau đây đúng?


Để kết quả cân chính xác nhất chúng ta cần?


Dịch mật được tiết ra từ?


Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào?


Cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa có chức năng tiêu hóa các chất béo có trong thức ăn?


Đáp án nào sai khi nói về ruột già?


Cơ quan nào dưới đây không phải là bộ phận của tuyến tiêu hóa?


Hệ vi khuẩn ký sinh ở ruột già sản xuất ra chất gì sau đây?


Cơ quan nào của hệ tiêu hóa có chức năng giải độc cơ thể?


Cơ quan nào sau đây không nằm trong ống tiêu hóa?


Khoang miệng là nơi (chọn đáp án đúng nhất)?