Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Bài 1. Chức năng của hệ tiêu hóa
Cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa có chức năng tiêu hóa các chất béo có trong thức ăn?


Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào?


Trực tràng người có chiều dài từ?


Đáp án nào sai khi nói về ruột già?


Khoang miệng là nơi (chọn đáp án đúng nhất)?


Nơi hoàn tất quá trình tiêu hóa thức ăn thuộc cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa?


Cơ quan nào của hệ tiêu hóa có chức năng giải độc cơ thể?


Dịch mật được tiết ra từ?


Hệ vi khuẩn ký sinh ở ruột già sản xuất ra chất gì sau đây?


Cơ quan nào sau đây không nằm trong ống tiêu hóa?