Tổng số câu hỏi: 15 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 900 giây
Chuyên đề 03
Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Vitamin nào tan trong nước?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Vai trò của chất béo (Lipid)?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?