Tổng số câu hỏi: 22 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 1320 giây
Bài 03
Bạn có biết vitamin A có tác dụng gì không?


Thức ăn được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng nào?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Những thực phẩm giàu vitamin A và Beta carotene (tiền vitamin A)?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Vai trò của chất béo (Lipid)?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Vitamin nào tan trong nước?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?


Vai trò của chất bột đường?


Ngày nay để nhấn mạnh tính đa dạng của các loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm ra thành mấy nhóm?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Em có biết vai trò của kẽm với cơ thể?


Những thực phẩm nào nhiều chất béo (Lipid)?