Tổng số câu hỏi: 22 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 1320 giây
Bài 03
Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?


Tác dụng của Vitamin A đối với cơ thể?


Vai trò của chất bột đường?


Vai trò của chất béo (Lipid)?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Ngày nay để nhấn mạnh tính đa dạng của các loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm ra thành mấy nhóm?


Vitamin nào tan trong nước?


Những thực phẩm nào nhiều chất béo (Lipid)?


Thực phẩm nào sau đây không chứa chất bột đường?


Thực phẩm được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng chính nào?


Em có biết vai trò của kẽm với cơ thể?


Những thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất béo (Lipid)?


Dựa vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm, người ta chia thực phẩm thành mấy nhóm chất dinh dưỡng chính?


Thức ăn được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng nào?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Những thực phẩm giàu vitamin A và Beta carotene (tiền vitamin A)?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Bạn có biết vitamin A có tác dụng gì không?


Kẽm có vai trò gì trong cơ thể?