Tổng số câu hỏi: 14 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 840 giây
Bài 03
Vai trò của chất béo (Lipid)?


Những thực phẩm nào nhiều chất béo (Lipid)?


Những thực phẩm giàu vitamin A và Beta carotene (tiền vitamin A)?


Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Thức ăn được chia thành các nhóm chất dinh dưỡng nào?


Bạn có biết vitamin A có tác dụng gì không?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?


Chất xơ có vai trò gì với cơ thể?


Những vitamin tan trong nước?


Can-xi có nhiều trong thực phẩm nào?


Vitamin D có nguồn gốc từ đâu?


Em có biết vai trò của kẽm với cơ thể?


Vai trò quan trọng nhất của chất bột đường (Glucid) đối với cơ thể là gì?


Vai trò quan trọng nhất của chất đạm (Protein) trong cơ thể là gì?