Tổng số câu hỏi: 15 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 900 giây
Bài 2. Nhu cầu dinh dưỡng và Bữa ăn dinh dưỡng hợp lý
Một bữa ăn của các em như thế nào là đủ dinh dưỡng và cân đối?


Nhu cầu năng lượng phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?


Cơ thể con người cần năng lượng để cung cấp cho hoạt động hoặc quá trình nào sau đây?


Trong bữa ăn cần đảm bảo đủ những chất dinh dưỡng gì?


Trong bữa ăn gia đình, chất đạm động vật cần được ưu tiên cho đối tượng nào sau đây?


Giai đoạn nào sau đây của người phụ nữ là có nhu cầu năng lượng cao nhất?


Trong 1 gam mỗi chất dinh dưỡng sau đây, chất nào giải phóng nhiều năng lượng nhất?


Đối tượng nào cần ưu tiên ăn thức ăn có Lipid nguồn gốc động vật nhiều hơn?


Những chất dinh dưỡng nào sau đây cung cấp năng lượng cho cơ thể?


Những người sau đây, ai có nhu cầu năng lượng cao nhất?


Các bạn học sinh tiểu học cần ăn bao nhiêu bữa một ngày là hợp lý?


Một gam chất bột đường (Glucid) cho mấy Kcal?


Bữa ăn dinh dưỡng hợp lý cần đáp ứng những tiêu chí nào sau đây?


Một gam chất béo (Lipid) cho mấy Kcal?


Một gam chất đạm (Protein) cho mấy Kcal