Tổng số câu hỏi: 2 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 120 giây
Bài 08
Nếu cơ thể thiếu chất đạm lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?


Các thực phẩm chứa nhiều chất bột đường?