Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Chuyên đề 14
Em làm thế nào để giữ vệ sinh ăn uống?


Trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể uống thuốc tẩy giun?


Làm gì để phòng, chống nhiễm giun?


Em cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở, sân vườn sạch sẽ? Chọn ý SAI.


Việc làm nào sau đây không có tác dụng phòng chống nhiễm giun?


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ dẫn đến nhiễm giun


Nhiễm giun gây tác hại gì?


Tại sao trẻ em dễ bị nhiễm giun?


Em cần tẩy giun mấy lần một năm?