Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Bài 08
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ dẫn đến nhiễm giun


Em làm thế nào để giữ vệ sinh ăn uống?


Tại sao trẻ em dễ bị nhiễm giun?


Trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể uống thuốc tẩy giun?


Em cần tẩy giun mấy lần một năm?


Em cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở, sân vườn sạch sẽ? Chọn ý SAI.


Theo em những việc gì cần làm để phòng chống nhiễm giun? Chọn ý SAI?


Nhiễm giun gây tác hại gì?


Làm gì để phòng, chống nhiễm giun?