Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Chuyên đề 14
Em cần làm những việc gì để giữ gìn nhà ở, sân vườn sạch sẽ? Chọn ý SAI.


Nhiễm giun gây tác hại gì?


Tại sao trẻ em dễ bị nhiễm giun?


Theo em những việc gì cần làm để phòng chống nhiễm giun? Chọn ý SAI?


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ dẫn đến nhiễm giun


Trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể uống thuốc tẩy giun?


Em cần tẩy giun mấy lần một năm?


Em làm thế nào để giữ vệ sinh ăn uống?


Làm gì để phòng, chống nhiễm giun?