Tổng số câu hỏi: 6 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 360 giây
Suy dinh dưỡng
Để tính được chỉ số BMI của người lớn, em cần biết những thông tin nào?


Một phụ huynh học sinh có chỉ số BMI = 17,5. Vậy phụ huynh này có tình trạng dinh dưỡng như thế nào?


Trẻ em bị Suy dinh dưỡng Protein – năng lượng thường có biểu hiện?


Bé bị suy dinh dưỡng bào thai là khi đẻ ra, bé có cân nặng là?


Suy dinh dưỡng Protein – năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổi là do?


Một phụ huynh học sinh có chỉ số BMI = 25,5. Vậy phụ huynh này có tình trạng dinh dưỡng như thế nào?