Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Suy dinh dưỡng
Nguyên nhân nào sau đây làm cho học sinh chúng ta có nguy cơ thiếu dinh dưỡng?


Để biết được tình trạng dinh dưỡng hiện tại của mình, chúng ta cần có những thông tin nào sau đây?


Tại sao cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng?


Bé bị suy dinh dưỡng bào thai là khi đẻ ra, bé có cân nặng là?


Một phụ huynh học sinh có chỉ số BMI = 25,5. Vậy phụ huynh này có tình trạng dinh dưỡng như thế nào?


Để tính được chỉ số BMI của người lớn, em cần biết những thông tin nào?


Một phụ huynh học sinh có chỉ số BMI = 17,5. Vậy phụ huynh này có tình trạng dinh dưỡng như thế nào?


Em bé cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đến mấy tháng tuổi?


Trẻ em bị Suy dinh dưỡng Protein – năng lượng thường có biểu hiện?


Suy dinh dưỡng Protein – năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổi là do?