Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 07
Số lượng đơn vị ăn thịt, thủy sản, trứng và các hạt giàu đạm trung bình 1 ngày ở trẻ 10 – 11 tuổi theo khuyến nghị là? (1 đơn vị ăn cung cấp 7g protein)


Tháp dinh dưỡng có ý nghĩa như thế nào?


Lượng muối tiêu thụ ở trẻ 6 – 11 tuổi trong 1 ngày theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng nên là?


Số lượng đơn vị ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến cần ăn trung bình ở lứa tuổi 6 – 7 tuổi là?


Trẻ 6 – 11 tuổi cần ăn trung bình bao nhiêu quả chín mỗi ngày?


Loại thực phẩm nào sau đây nên ăn hạn chế?


Trẻ 6 – 11 tuổi cần uống nước như thế nào là hợp lý?


Trẻ 6 – 11 tuổi cần ăn trung bình bao nhiêu sữa mỗi ngày?


Trẻ 8 – 9 tuổi một ngày cần tiêu thụ trung bình bao nhiêu gam rau lá, rau củ quả?


Các nhóm thực phẩm trong tháp dinh dưỡng được xắp xếp theo tiêu chí nào từ trên xuống dưới?