Tổng số câu hỏi: 7 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 420 giây
Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt
Các chất dinh dưỡng cần thiết tham gia quá trình tạo máu là gì?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với phụ nữ có thai là gì?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi là gì?


Cần phải làm gì để phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ?


Tại sao lại gọi là Thiếu máu dinh dưỡng?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với trẻ em tuổi học đường là gì?


Các dấu hiệu để nhận biết thiếu máu dinh dưỡng?