Tổng số câu hỏi: 3 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 180 giây
Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt
Tại sao lại gọi là Thiếu máu dinh dưỡng?


Các chất dinh dưỡng cần thiết tham gia quá trình tạo máu là gì?


Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng đối với phụ nữ có thai là gì?