Tổng số câu hỏi: 4 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 240 giây
Thừa cân - Béo phì
Để điều trị Thừa cân, béo phì ở trẻ em, thực hiện việc nào sau đây là đúng đắn nhất?


Thừa cân, béo phì gây những hậu quả gì?


Nguyên nhân nào sau đây làm cho học sinh chúng ta có nguy cơ thừa dinh dưỡng?


Một bạn bị thừa cân, hoặc béo phì, vậy cân bằng năng lượng của bạn ấy rất có thể đã rơi vào trường hợp nào sau đây?