Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Bài 7. Vai trò của I-ốt đối với sức khỏe
Muối I-ốt được sử dụng như thế nào?


Em có biết I-ốt có nhiều ở đâu ?


Một ngày em nên sử dụng bao nhiêu muối I-ốt?


Nhu cầu I-ốt cao nhất ở lứa tuổi nào?


Để phòng bệnh do thiếu I-ốt, bạn nên làm gì?


Thiếu I-ốt ở phụ nữ có thai gây bệnh gì cho trẻ em?


Đặc điểm của muối I-ốt?


Thiếu I-ốt ở người lớn gây hậu quả gì rõ rệt nhất?


Các rối loạn do thiếu I-ốt là rất nặng nề, đó là?


Muối I-ốt cần được bảo quản như thế nào?