Hướng dẫn sử dụng muối cho trẻ tiểu học  
Hướng dẫn sử dụng muối cho trẻ tiểu học


Mui ăn là gia vcó vmn được sdng hng ngày trong các ba ăn. Tng lượng mui ăn vào hàng ngày bao gm mui ăn và mui có trong các loi gia vcha nhiu mui, mui được cho vào thc phm chế biến sn và mui có sn trong thc phm tự nhiên.


Giá trca mui:

 • Làm tăng vca món ăn.
 • Để bo qun thc phm, chng li tác dng ca vi khun, nm mc và làm các thành phn ca tht kết hp vi nhau.
 • Ngăn slên men ca thc phm.
Vai trò ca mui trong cơ th:

 • Kim soát khi lượng máu, điu hòa huyết áp.
 • Dn truyn tín hiu thn kinh.
 • Giúp cơ thtăng trưởng.
 • Htrvic hp thcác cht dinh dưỡng trong rut.

Tác hi ca ăn tha mui:

 • Tăng nguy cơ mc tăng huyết áp và các bnh tim mch có liên quan, đặc bit là đột quvà nhi máu cơ tim.
 • Tăng nguy cơ loãng xương, si thn, ung thư ddày.
Nhu cu mui hàng ngày: Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghvnhu cu mui hàng ngày cho tr6-11 tui là không quá 4 gam/ngày.

Cách gim lượng mui ăn vào:

 • Chn thc phm tươi có hàm lượng natri thp.
 • Hn chế thc phm chế biến sn, đóng hp, thc ăn nhanh.
 • Không cho thêm mui hoc chm nước mm nguyên cht khi ăn.
 • Làm nht thc phm trước khi chế biến: ra nước lã, ngâm nước vo go, ngâm gim,v.v.
 • Chú ý trong mì chính cũng có mui.
 • Đọc kthành phn dinh dưỡng ca thc phm chế biến sn. 

Nguồn: trích từ cuốn Hướng dẫn Thực hành dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trong nhà trường - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế