Mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020  
Năm học 2019-2020, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) là 804.600 đồng. Trong đó, HSSV đóng 70% tương đương 563.220 đồng, còn Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% tương đương 241.380 đồng.

Đó là thông tin được BHXH TP Hà Nội cho biết tại Công văn số 3049/BHXH- QLT về việc hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020.

Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng

Theo đó, BHXH TP Hà Nội cho biết, đối tượng tham gia là HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Hà Nội, kể cả HSSV hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT). 

Số tiền đóng = Mức lương cơ sở  x  4,5%  x  Số tháng tham gia  (tại thời điểm đóng tiền). Trong đó: HSSV đóng 70%; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

Hiện cả nước có khoảng 17 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,2%, trong đó có 12,4 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường và 4,6 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng như người nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công và thân nhân công an, quân nhân, quân đội, cơ yếu…

Trong năm học mới 2019 - 2020, cả nước có hơn 20 triệu học sinh, sinh viên nhập học, với mức lương cơ sở mới, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cũng có sự thay đổi.

Học sinh, sinh viên là đối tượng được nhà nước hỗ trợ 30%, nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là 70% chi phí. Tính theo mức tăng của lương cơ sở, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế phải đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở là 67.050 đồng/tháng. Tuy nhiên, do nhà nước hỗ trợ chi phí 30%, nên học sinh, sinh viên phải đóng mức phí là 46.935 đồng/tháng.

Việc đóng bảo hiểm y tế có thể lựa chọn đóng theo các phương thức 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Tương ứng với số tiền là 140.805 đồng cho 3 tháng; 281.610 đồng cho 6 tháng và 12 tháng sẽ là 563.220 đồng.

Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế:

- Đối với học sinh lớp 1, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1/10 năm học.

- Đối với học sinh lớp 12, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 năm đó.

- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.


Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam