Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông mới: Chuyện không dễ  

Để đưa Việt Nam nói chung và các học sinh đến gần hơn với môi trường quốc tế, tiếng Anh là môn học hết sức quan trọng.

Theo thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 và là môn học tự chọn với lớp 1 và 2.

Để có thể thực hiện một cách  hiệu quả khi chính thức áp dụng từ năm học sau 2020 - 2021, việc thí điểm dạy và học tại bậc tiểu học môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được thực hiện tại nhiều trường, nhiều vùng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện thí điểm, đặc biệt là tại các vùng nông thôn thì câu chuyện nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh bậc tiểu học vẫn còn nhiều cái khó.

Nguồn: vtv.vn