Sẽ bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên  

Tất cả các giáo viên tham gia dạy học lớp 1 năm học tới sẽ phải tham gia tập huấn sách giáo khoa mới.

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng chính thức ở lớp 1. Vào thời điểm này, các trường học trên cả nước đã hoàn tất chọn lựa sách giáo khoa, công việc còn lại chủ yếu là làm sao để đội ngũ giáo viên sẵn sàng đổi mới cả về nhận thức, kỹ năng, phương pháp dạy học. Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành sáng nay (9/6), tất cả các giáo viên tham gia dạy học lớp 1 năm học tới đều sẽ phải tham gia tập huấn sách giáo khoa mới.

Các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trên địa bàn mình để tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên. Thời gian bồi dưỡng sẽ diễn ra trong tháng 7 và không quá 2 ngày mỗi lớp tại tỉnh. Như vậy khá thuận lợi cho giáo viên nếu các trường đã kết thúc năm học.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định, những giáo viên không tham gia tập huấn hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí dạy lớp 1 năm học sau.

Nguồn: vtv.vn