Không bố trí giảng dạy cho giáo viên không đạt chuẩn Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID – 19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục Trong thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương cùng sự tham gia tích cực của toàn dân, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...
Đảm bảo an toàn và xử trí trường hợp học sinh nghi ngờ mắc COVID-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các các Sở GDĐT; học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm; các đơn vị trực thuộc Bộ về việc...
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần làm khi trẻ sốt, ho, khó thở ở trường học Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo khi những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho khó thở.
Đánh giá và xếp loại HS tiểu học: Cần thống nhất khi thực hiện Chương trình GDPT mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và là một bước chuyển căn bản nên mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, kiểm tra - đánh...