Tổng số câu hỏi: 8 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 480 giây
Chuyên đề 16
Các em nhỏ từ 3 – 5 tuổi một ngày cần uống bao nhiêu nước?


Nước trong cơ thể chúng ta mất ra ngoài qua những đường nào?


Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp em?


Một bạn học sinh có cân nặng 19kg, các em hãy ước lượng theo công thức xem lượng nước bạn ấy cần là bao nhiêu?


Theo em lý do nào mà chúng ta không nên uống đồ uống có đường (nước ngọt)?


Em hãy cho biết trong các loại nước sau đây em nên sử dụng loại nào?


Nước điều hoà nhiệt độ của cơ thể thông qua cách nào sau đây?


Em hãy chọn câu SAI trong các vai trò của nước sau đây?