Tổng số câu hỏi: 9 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 540 giây
Chuyên đề 15
Em duy trì giờ giấc sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi hợp lý như thế nào?


Một ngày các em cần uống bao nhiêu nước?


Em hãy chỉ ra cách giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt?


Em hãy chỉ ra ý SAI trong việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý sau đây?


Theo em lý do nào mà chúng ta không nên uống đồ uống có đường (nước ngọt)?


Em hãy cho biết lý do phải có lối sống vận động tích cực? Chọn câu ĐÚNG nhất?


Em hãy cho biết trong các loại nước sau đây em nên sử dụng loại nào?


Em hãy chọn ra ý SAI trong cách lựa chọn thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khoẻ sau đây?


Em giữ gìn vệ sinh môi trường như thế nào?