Tổng số câu hỏi: 13 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 780 giây
Chuyên đề 02
Đáp án nào sai khi nói về ruột già?


Công thức tính chỉ số BMI nào sau đây đúng?


Hệ vi khuẩn ký sinh ở ruột già sản xuất ra chất gì sau đây?


Dịch mật được tiết ra từ?


Để kết quả cân chính xác nhất chúng ta cần?


Cơ quan nào của hệ tiêu hóa có chức năng giải độc cơ thể?


Cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa có chức năng tiêu hóa các chất béo có trong thức ăn?


Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào?


Khoang miệng là nơi (chọn đáp án đúng nhất)?


Để tính được chỉ số BMI ta cần biết thông tin nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)


Nơi hoàn tất quá trình tiêu hóa thức ăn thuộc cơ quan nào sau đây trong hệ tiêu hóa?


Cơ quan nào dưới đây không phải là bộ phận của tuyến tiêu hóa?


Cơ quan nào sau đây không nằm trong ống tiêu hóa?