Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 08
Em hãy cho biết cần phải lưu ý gì khi vận động?


Tháp vận động có ý nghĩa như thế nào?


Khi đến trường em nên tham gia những hoạt động nào?


Những loại hình vận động nào sau đây nên thực hiện hàng ngày?


Căn cứ vào nghĩa của Tháp vận động, em rút ra điều gì sau đây?


Em hãy chỉ ra đáp án SAI?


Vận động hàng ngày mang lại lợi ích gì cho em?


Hoạt động nào em nên hạn chế?


Những hoạt động nào em nên thực hiện 2 – 3 lần/1 tuần?


Ở nhà em nên làm những việc gì?