Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 09
Em hãy nêu các cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


Những thực phẩm nào chứa độc tố em cần tránh?


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Hãy chỉ ra một thực hành ĐÚNG, bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Em hãy cho biết các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm?


Hãy chỉ ra một nhóm thực hành ĐÚNG nhất trong 3 nhóm thực hành sau đây nhằm bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm:


Em hãy cho biết cách nào SAI khi bảo quản rau quả?


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Theo em, ý nào sau đây là ĐÚNG nhất?


Những nguyên nhân thường gây ô nhiễm thực phẩm là gì?