Tổng số câu hỏi: 10 câu --- Đã trả lời: 0 câu --- Thời gian còn lại: 00 phút 600 giây
Chuyên đề 09
Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Những thực phẩm nào chứa độc tố em cần tránh?


Những nguyên nhân thường gây ô nhiễm thực phẩm là gì?


Hãy chỉ ra một nhóm thực hành ĐÚNG nhất trong 3 nhóm thực hành sau đây nhằm bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm:


Em hãy cho biết các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm?


Theo em, ý nào sau đây là ĐÚNG nhất?


Em hãy nêu các cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


Hãy chỉ ra một thực hành SAI dễ gây ra mất Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Hãy chỉ ra một thực hành ĐÚNG, bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây?


Em hãy cho biết cách nào SAI khi bảo quản rau quả?