Hình ảnh tháp dinh dưỡng, vận động
(Click vào từng ảnh để xem hình lớn hơn)

Hình 1: Tháp dinh dưỡng

Hình 2. Hình ảnh minh họa kích cỡ đơn vị ăn của một số đơn vị trong tháp dinh dưỡngHình 3: Tháp vận động 
Hình 4: Tháp vận động và dinh dưỡng
Lượt xem : 18327