Tài liệu thuyền thông  
  

Tải về áp phích Tháp Dinh dưỡng cho trẻ 6 - 11 tuổi và hình ảnh minh họa kích cỡ đơn vị ăn của một số thực phẩm trong TDD cho trẻ 6 - 11 tuổi 
 tại đây
  
Tải về áp phích 5 chìa khóa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đâyTải về áp phích 8 nhóm thực phẩm tại đây
 

 

 Tải về Chế bản thước đo chiều cao
tại đây
 Tải về Áp phích 6 bước rửa tay bằng xà phòng
 tại đây