Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người lớn (> 19 tuổi)
Cân nặng (kg)
(ki-lo-gam)
Chiều cao (cm)
(xen-ti-met)
BMI (kg/m2)