Mô hình Vườn rau dinh dưỡng hữu cơ tại trường Tiểu học Tống Phan - Phù Cừ - Hưng Yên  
Thành quả của cô/ trò và Ban Giám hiệu nhà trường sau 2 tháng gieo trồng (28/5/2019)



















Hình ảnh cô giáo và các em học sinh ra chăm sóc, học về ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc vườn rau theo phương pháp hữu cơ trong giờ ngoại khóa



















Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phù Cừ, Hưng Yên cùng Ban Giám hiệu nhà trường tham quan vườn rau




Hình ảnh vườn rau ban đầu của trường khi chưa xây dựng hệ thống đường đi, tưới tự động








Hình ảnh kỹ sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng Ban Giám hiệu nhà trường hôm khảo sát để lên phương án Xây dựng và cải tạo vườn rau











Hình ảnh vườn rau từ cổng vào, sau khi cải tạo đất, xây hệ thống tưới tự động, đường bao quanh và lối đi








Hình ảnh buổi tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn rau theo phương pháp hữu cơ cho giáo viên ngày 30/03/2019








Hình ảnh thầy/ cô giáo cùng các kỹ sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam gieo, trồng rau ngày 30/03/2019











Hình ảnh vườn rau sau 1 tuần gieo trồng 

















Hình ảnh vườn rau sau 2 tuần gieo trồng














Hình ảnh vườn rau sau 1 tháng gieo trồng












Hình ảnh vườn rau sau 1,5 tháng gieo trồng














Phun dung dịch dinh dưỡng HMUE định kỳ cho vườn rau