Ươm cây giống
Cây giống giữ vai trò quyết định đến năng suất rau. Chăm sóc cây giống gồm các công việc từ chuẩn bị vườn ươm, xử lý hạt trước khi gieo, chăm sóc và bứng cây đi trồng


Phân bón cho vườn rau Rau là cây trồng có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn nhưng lại cho khối lượng sản phẩm sinh học cao nên cần được bổ sung phân bón đầy đủ.
Nước tưới cho vườn rau Nước tưới có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau. Những lưu ý khi tưới rau:
Hướng dẫn chuẩn bị đất và biện pháp cải thiện dinh dưỡng đất Bộ rễ các loại rau nói chung ăn nông ở tầng đất mặt, do vậy tính chịu úng, chịu hạn kém và lại rất dễ bị sâu bệnh, cho nên đất trồng rau nhất thiết phải được chuẩn bị cẩn thận....
Hướng dẫn Quy hoạch vườn rau Quy hoạch vườn rau là bước đầu tiên rất quan trọng. Nếu có đủ đất thì cần chọn khoảng đất tốt nhất trong vườn theo tiêu chuẩn: thoáng đãng và thuận tiện chăm sóc, thu hoạch. Phần...
12