Bài dự thi Vòng trải nghiệm

Nguyễn Phúc Thành
3.8
Trần Ngọc Khánh Hân
243
Nguyễn Nhật Anh
176
Phạm Tường An
2.339
Lê Bảo Trang
274
Trương Cát Bảo Nhi
101
Nguyễn Trúc Quỳnh
256
Trương Khánh Châu
213
Đặng Nguyễn Hà Linh
96
Lê Minh Vũ
363
Nguyễn Minh Châu
130
Hồ Quỳnh Trang
149
Tạ Vũ Minh Tuệ
6.168
Nguyễn Quang Minh
184
Nguyễn Hoàng Minh
157
Nguyễn Hoàng Lâm
121
Nguyễn Ngọc Tường Vy
151
Vũ Đức Bảo
344
Bùi Tùng Lâm
78
Hoàng Gia Hân
132