Bài dự thi Vòng trải nghiệm
Mùa 2 - Năm 2022

Trần Chí Minh
59
Phạm Ngọc Thảo
30
NGUYỄN ĐAN THANH
486
Hà Minh Thảo
23
Hà Khôi Nguyên
25
Hà Phương Ngọc
22
Nguyễn Nguyên Khôi
81
Nguyễn Lê Vân Quỳnh
208
Nguyễn Gian An
107
Nguyễn Thái Minh
161
Lê Quỳnh Thơ
236
Tạ Vũ MInh Tuệ
55
Ngô Nguyễn Trà My
619
Quàng Long Nhật
56
Bùi Ngọc Hân
28
Hà Trọng Khôi
29
Trần Khánh Chi
27
Lê Hiếu Nghĩa
1.085

Bài dự thi Vòng trải nghiệm
Mùa 1 - Năm 2021

Nguyễn Phúc Thành
3.8
Trần Ngọc Khánh Hân
243
Nguyễn Nhật Anh
176
Phạm Tường An
2.339
Lê Bảo Trang
274
Trương Cát Bảo Nhi
101
Nguyễn Trúc Quỳnh
256
Trương Khánh Châu
213
Đặng Nguyễn Hà Linh
96
Lê Minh Vũ
363
Nguyễn Minh Châu
130
Hồ Quỳnh Trang
149
Tạ Vũ Minh Tuệ
6.168
Nguyễn Quang Minh
184
Nguyễn Hoàng Minh
157
Nguyễn Hoàng Lâm
121
Nguyễn Ngọc Tường Vy
151
Vũ Đức Bảo
344
Bùi Tùng Lâm
78
Hoàng Gia Hân
132