Lắp ghép tháp vận động
Dinh dưỡng học đường

Trò chơi tương tác

Học mà chơi, chơi mà học thông qua các trò chơi tương tác
hấp dẫn, thú vị.

LẮP GHÉP THÁP VẬN ĐỘNG

CÁCH CHƠI

Đầu tiên, hãy sắp xếp các ô màu tương ứng vào
đúng vị trí để tạo thành Tháp Vận Động hoàn chỉnh nào!

 
XEM TIẾP